Dagsaktuella sparräntor

Här listas alla dagsaktuella räntor nedan. Alla räntor är sorterade så att den bästa räntan visas överst i varje tabell.
Räntorna och bankerna är sedan indelade i villkor, så att de konton som är olåsta bara jämförs med andra olåsta konton osv.
Med olåst konton menas att fria uttag gäller på kontot. Konton nedan som benämns låsta på 6 månader eller 2 år menas att bankerna
tar ut en avgift om pengarna tas ut i förskott. På RättRänta.nu listas endast konton och banker med statlig insättningsgaranti.
Samtliga räntor uppdateras fyra gånger per dygn.

Olåsta konton

Bank Akutell ränta
HoistSpar0.65%
Marginalen Bank0.60%
SBAB0.60%
ICA Banken0.10%

Låsta på 6 månader

0 results
Bank Akutell ränta

Låsta på 2 år

Bank Akutell ränta
HoistSpar1.75%

Reporäntan

Aktuell reporänta i Sverige: -0.50%

Både inlåningsräntan och utlåningsräntan påverkas av reporäntan, även kallat styrräntan. Styrräntan påverkar även mer än bara
räntorna i ett land. Även landets inflation, växelkurs och tillväxt påverkas i hög grad av styrräntan. Riksbanken justerar styrräntan
för att då per automatik justera inflationen. Reporäntan, eller styrräntan, är den ränta som bankerna kan låna eller placera till i Riksbanken.

Senaste ränteändringarna

2019-05-13HoistSpar har idag sänkt sin olåsta sparränta från 0.75% till 0.65%
2019-03-27HoistSpar har idag höjt sin 2-åriga sparränta från 1.5% till 1.75%
2019-02-15Volvofinans Bank har idag höjt sin olåsta sparränta från 0.65% till 0.75%
2018-12-05HoistSpar har idag höjt sin olåsta sparränta från 0.7% till 0.75%
2018-10-12HoistSpar har idag höjt sin olåsta sparränta från 0.55% till 0.7%
2018-06-01HoistSpar har idag sänkt sin olåsta sparränta från 0.75% till 0.55%
2018-06-01HoistSpar har idag höjt sin olåsta sparränta från 0.55% till 0.75%
2018-05-28HoistSpar har idag sänkt sin olåsta sparränta från 0.65% till 0.55%
2018-04-26BlueStep har idag höjt sin 2-åriga sparränta från 1.2% till 1.3%
2018-04-24SBAB har idag sänkt sin olåsta sparränta från 0.65% till 0.6%

Ränteräknaren

Här kan du snabbt och enkelt räkna ut ränta på ränta-effekten. Fyll bara i uppgifterna nedan.

Om oss

RättRänta.nu är helt fristående från alla banker. RättRänta.nu är inte heller en
en egen bank utan jämför endast bankers sparräntor.

Sidan drivs av mig, Jack-Benny Persson, som ett projekt vid sidan av mitt vanliga arbete.
Jag startade denna sidan för att det ska vara enkelt att snabbt jämföra bankernas sparräntor. Räntan skiljer sig idag stort åt mellan olika
banker och det blir allt viktigare att flytta sina sparpengar till den banken som har den bästa räntan. Många av de större bankerna har i
skrivande stund 0% ränta. Med denna sidan ska det bli lättare att ta beslut om man ska låta pengarna få stå kvar på sin nuvarande bank, eller
om det är dags att flytta dem till en annan bank.

Grundtanken bakom RättRänta.nu

Grundtanken bakom sidan är att den alltid ska visa rätt ränta för de banker som listas, i fallande sortering, med i huvudsaklig tre huvudkategorier.
Dessa tre huvudkategorier är idag olåsta konton, låsta på 6 månader och låsta på två år.
För att kunna leva upp till att alltid visa rätt ränta så läses bankernas räntor in fyra gånger per dygn. Om det inte skulle gå att läsa av en banks
ränta vid ett givet tillfälle tas den banken bort från sidan tillfälligt. När sedan räntan har kunnat läsas av igen så tas banken med i listan igen.
Sorteringen kommer alltid att visa den bank med den bästa räntan först i den aktuella listan. Ingen bank har således förtur i några listor.
Vissa banker erbjuder högre ränta om man sätter in t.ex. minst 20.000 kr på kontot. Vid sådana konton visas alltid grundräntan, d.v.s den ränta
som fås utan att behöva sätta in ett minsta antal kronor på kontot. Likaså har vi valt att ta bort en del banker där man måste sätta in en minsta
summa för att få någon ränta (där summan är relativt låg, runt 1.000 kr, tas banken/kontot med ändå).

Kontakta oss

Ni når RättRänta.nu enklast genom att skicka ett e-postmeddelande till info@rattranta.nu.
Här nedan på sidan finner Ni också länkar till våra sociala medier.