Dagsaktuella sparräntor

Här listas alla dagsaktuella räntor nedan. Alla räntor är sorterade så att den bästa räntan visas överst i varje tabell.
Räntorna och bankerna är sedan indelade i villkor, så att de konton som är olåsta bara jämförs med andra olåsta konton osv.
Med olåst konton menas att fria uttag gäller på kontot. Konton nedan som benämns låsta på 6 månader eller 2 år menas att bankerna
tar ut en avgift om pengarna tas ut i förskott. På RättRänta.nu listas endast konton och banker med statlig insättningsgaranti.
Samtliga räntor uppdateras fyra gånger per dygn.

Olåsta konton

Bank Akutell ränta
HoistSpar0.70%
SBAB0.65%
Resurs Bank0.60%
Marginalen Bank0.60%
Amfa Bank0.50%
Forex0.35%
ICA Banken0.10%
Swedbank0.00%

Låsta på 6 månader

0 results
Bank Akutell ränta

Låsta på 2 år

Bank Akutell ränta
HoistSpar1.50%

Reporäntan

Aktuell reporänta i Sverige: -0.50%

Både inlåningsräntan och utlåningsräntan påverkas av reporäntan, även kallat styrräntan. Styrräntan påverkar även mer än bara
räntorna i ett land. Även landets inflation, växelkurs och tillväxt påverkas i hög grad av styrräntan. Riksbanken justerar styrräntan
för att då per automatik justera inflationen. Reporäntan, eller styrräntan, är den ränta som bankerna kan låna eller placera till i Riksbanken.

Senaste ränteändringarna